Ebola

 

Utrzymująca się epidemia gorączki krwotocznej Ebola w krajach Afryki Zachodniej stanowi sytuację nadzwyczajną będąc zagrożeniem dla mieszkańców innych rejonów świata. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, iż zgodnie z aktualnymi danymi i przewidywaniami ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i kontroli Chorób ECDC, prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski szacowane jest nadal jako niskie. Niemniej jednak, nie można wykluczyć możliwości transmisji wirusa do Europy w przypadku migracji osób, przebywających na terytorium krajów, w których obecnie występuje epidemia gorączki krwotocznej. Doniesienia prasowe wzbudzają niepokój i chęć uzyskania wiarygodnych wiadomości i porad praktycznych. Dlatego też chcemy Państwu przybliżyć ten temat udostępniając linki.

 

Fakty o wirusie Ebola  http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/aktualnosci/ebola/2014-08-25/250814_EBOLA_Fakty_o_wirusie_EBOLA.pdf

 

Informacje dla podróżnych http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/aktualnosci/ebola/ebola-information-travellers-polish.pdf

 

Zalecenia i ostrzeżenia dla podróżujących – Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Gwinea:http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/gwinea___ostrzezenie_dla_podrozujacych_1

Nigeria:http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/nigeria___komunikat_dla_podrozujacych

Liberia:http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/liberia___ostrzezenie_dla_podrozujacych

Sierra Leone: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/sierra_leone___ostrzezenie_dla_podrozujacych

 

 Informacja dla podróżujących z dnia 22.08.2014 roku

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/Ebola/Komunikat%20Ebola%20-%2022_08_2014.pdf

Informacja odnośnie środków ochrony osobistejpreferowanych dla osób mających kontakt z osobą chorą na wirusową gorączkę Ebola w celu zabezpieczenia się przed zakażeniem

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/Ebola/%C5%9Arodki%20ochrony%20osobistej_20_08_2014%281%29.pdf

Badania diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem EBOLA

http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/images/badanie_ebola.pdf

Informacja w sprawie postepowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola u pacjentów korzystających ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (wg WHO) 

 

Informacje ogólne na temat gorączki krwotocznej Ebola
(Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC) 

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=13&id=105 

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie