Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Decyzją podjętą na 91 posiedzeniu Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych
Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy,
ogłoszono następujące komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia
zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw:

KOMUNIKAT V: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130
z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112);
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

KOMUNIKAT VI: PRACE W TOKU Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad
kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P458002
20161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikaty.pdf)Komunikaty.pdf

Informacja o wstrzymaniu przyjmowania próbek kału do badań w dniach 12 – 14 sierpnia 2019 r.

PSSE w Miechowie informuje, iż w związku z dniem wolnym przypadającym na 15 sierpnia 2019 r., w celu zachowania postepowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny WSSE w Krakowie, wstrzymane zostaje przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 12 – 14 sierpnia 2019 r.

Wznowienie przyjmowania próbek zgodnie z ustalonym harmonogramem nastąpi z dniem 19 sierpnia 2019 r.

Informacja o dniu wolnym przypadającym na 20 czerwca 2019 r.

W związku dniem wolnym przypadającym na 20 czerwca 2019 r., PSSE w Miechowie informuję, iż w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w dniach 18 i 19 czerwca 2019 r.

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2019 „Tytoń i zdrowie płuc”.

Corocznie, począwszy od 1988 roku –  31 maja –  obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. W tegorocznej edycji zwracamy szczególną uwagę na zdrowie płuc i od tytoniowe choroby układu oddechowego.

Realizowana akcja jest częścią programu Europy wolnej od dymu tytoniowego, która  została przyjęta na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Podstawowym celem podejmowanych działań jest  zwrócenie uwagi na aspekty zdrowotne, społeczne, ekonomiczne palenia tytoniu.

Dzień ten ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie zachęca do podjęcia takiego wyzwania i rzucenia rękawicy tytoniowi, aby zawalczyć o zdrowie własne, swoich bliskich i środowiska naszego życia - ZIEMI.

Informacja dotycząca przeprowadzania prac związanych z zabezpieczaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, przypomina, że zgodnie z § 6, ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), wykonawca prac, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Zgłoszenia dokonuje się listownie lub w postaci elektronicznej, nie później niż 7 dni, przed rozpoczęciem prac na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik.

Informacja dotycząca podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną na podstawie art. 30a ust. 4 ustawy o przeciwdziałamiu narkomanii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, w związku   z uchwaleniem  w dniu 20 lipca 2018 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypomina, że zgodnie z art. 30 a znowelizowanej ustawy podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne są obowiązane zgłosić państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wystąpienie zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenia wystąpienia tego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nowa substancją psychoaktywną.

Zgłoszenia dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godz. od chwili wystąpienia okoliczności o których mowa powyżej na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie